EN

Functu prináša robotov na Slovensko

V svete, ktorý sa aktívne otvára automatizácii, sa Slovensko nachádza na krížovatke. Zatiaľ čo celosvetový trend sa silno nakláňa k robotizácii, Slovensko dobieha a spoločnosť Functu vedie tento postup.

Functu prináša robotov na Slovensko

Prehľad:

Vo svete, ktorý sa aktívne otvára automatizácii, sa Slovensko nachádza na križovatke. Zatiaľ čo celosvetový trend sa silno nakláňa k robotizácii, Slovensko dobieha a spoločnosť Functu vedie tento postup.

Robotické ramená Functu

Robotika na Slovensku:

Za posledných päť rokov je prechod Slovenska od počiatočného skepticizmu k úplnému prijatiu robotiky pôsobivý. Dôvody sú rôznorodé: pokrok v technológii, presvedčivý prípad návratnosti investícií a skutočné svetové problémy ako nedostatok pracovnej sily. Hoci pandémia Covidu-19 nebola jediným katalyzátorom, zdôraznila význam automatizácie.

Divízie robotov:

🤖 Všeobecné roboty:

Od zdravotnej starostlivosti a logistiky až po zábavu a pohostinnosť, tieto roboty sa venujú rôznorodým sektorom.

🚗 Automobilové roboty:

Sú kľúčoví pre výrobu automobilov - zefektívňujú montáž, zabezpečujú kvalitu a zaobchádzajú s komplikovanými dielmi.

🤝 Kolaboratívne roboty (Koboty):

Spolupracujúc s ľuďmi, koboty si čoraz viac nachádzajú svoje miesto v rôznych globálnych odvetviach.

🍔 Roboty v potravinárskom priemysle:

Aj keď mnoho procesov zostáva manuálnych, presun smerom k automatizácii úloh ako balenie naberá na rýchlosti.

Robotizované Slovensko:

Napriek tomu, že Slovensko je považované za jedného z celosvetových "tigrov" v oblasti automatizácie, má ešte čo doháňať. Zatiaľ čo jeho automobilový priemysel je obdivuhodne automatizovaný, iné sektory, ako je potravinársky priemysel, sa vo veľkej miere spoliehajú na manuálne procesy.

Functu red robotic arm

Rola Functu v robotizácií Slovenska:

Rozpoznávajúc potenciál a potrebu pokročilej robotiky na Slovensku, Functu sa sústredí na:

🔥
Zváracie roboty:
Zlučujú presnosť s efektívnosťou a stanovujú nové slovenské priemyselné štandardy.
🎨
Lakovacie roboty:
Zabezpečujú konzistentné, nadštandardné dokončenia, ktoré spĺňajú medzinárodné a miestne normy.
🏗️
Montážne roboty:
Zvyšujú produkciu s neporovnateľnou presnosťou a riešia jedinečné problémy Slovenského priemyslu.

Zhrnutie:

Rozpoznávajúc potenciál Slovenska a riešiac jeho robotizačné nedostatky, Functu je odhodlané priviesť najlepšiu svetovú robotiku priamo na slovenský prah. Pridajte sa k nám pri pionierskom vedení robotického revolučného Slovenska.


Otázky:

🤝 Ako sa prijatie kolaboratívnych robotov (kobotov) prejavuje ako zmena v dynamike slovenského pracovného prostredia?

Rastúca popularita kobotov zdôrazňuje obrat v priemysle, ktorý kládol dôraz na spoluprácu medzi ľuďmi a robotmi. Ich predaj zaznamenal 23% medziročný nárast, čo naznačuje ich rastúci význam v pracovnom prostredí.

🌍 Ako sa Slovensko zaradilo na svetovej úrovni z hľadiska hustoty robotov na pracovníka?

Slovensko vyniká, má 165 robotov na každých 10 000 pracovníkov, čím sa umiestnilo na 17. mieste v celosvetovom poradí a prekonalo priemer EÚ.

🤖 Ako sa zmenil postoj Slovenska k automatizácii a robotike za posledných päť rokov?

Za posledných päť rokov prešlo Slovensko od počiatočného skepticizmu k jej prijatiu a rozširovaniu v rôznych sektoroch.

🏭 Ako ovplyvňujú väčšie, viac automatizované firmy menšie podniky na Slovensku?

Väčšie firmy s vyšším stupňom automatizácie produkcie slúžia ako vzor, pretože ukazujú odolnosť voči krízam pracovnej sily, mieram chorôb a zatvoreniu, čím inšpirujú menšie podniky, aby nasledovali ich príklad.

💰 Aký bol postup návratnosti investícií (ROI) v robotike na Slovensku?

Predtým sa odhadovalo, že investície do robotiky by sa vrátili za tri roky. Teraz, s pokrokmi v technológii a zmenami v nákladoch na prácu, môže sa ROI dosiahnuť už za jeden až jeden a pol roka.